Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN ĐẠT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh viên nén mùn cưa,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 24/116, KP. 3, Tam Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại : (84-9) 1801 4239

Fax :

Email :

Website :