[vccitranslate]

CTY TNHH MTV KIẾN TRÚC GIA HOÀNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG ĐĂNG KHOA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế nội, ngoại thất công trình. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng.