[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LI CHUN YEN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất giày dép, sản xuất EVA tấm, quai dép, đế trong và đế ngoài của giày…

Thông tin liên hệ