[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÀ HOÀNG THỊ THU VÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất , kinh doanh xuất nhập khẩu thủy hải sản.

Thông tin liên hệ