[vccitranslate]

CTY TNHH MÍA ĐƯỜNG CỒN LONG MỸ PHÁT

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI THỊ QUY

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh đường, cồn, gas CO2, phân vi sinh tổng hợp,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Khu vực 5, P. Thuận An, TX Long Mỹ, T. Hậu Giang

Điện thoại : (84-293) 2228 411/ 3822

Fax : (84-293) 3511 499

Email : longmyphat16899@yahoo.com.vn

Website :