[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ HIẾU DÂN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, thể thao – giải trí, giáo dục – mầm non, dự án,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 119, Đường Trương Định, P. 7, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3932 5508

Fax : (84-28) 3932 5509

Email : lananhco_ltd@vnn.vn

Website : www.lananh.com.vn