[vccitranslate]

CTY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ ĐIỀN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm may thời trang, may công nghiệp, thêu công nghiệp, các sản phẩm da, giày thể thao.

Thông tin liên hệ