[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐỖ THỊ HẠNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật hàng may mặc. Hoạt động tư vấn quản lý về chất lượng sản xuất, quản lý về chất lượng cho khách hàng Nhật Bản.

Thông tin liên hệ