[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN THÀNH LƯƠNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : H10A, lô H, Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh,, TP.HCM

Điện thoại : (84-9) 3405 5277

Fax : (84-28) 3512 2066

Email : kong@lokilogistic.vn

Website : www.lokilogistic.vn