[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ THANH LONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất băng chuyền, băng tải. Lắp đặt dây chuyền treo quần áo, dây chuyền treo giết mổ gia súc. Sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí: pallet sắt, tiện roller, xe đẩy, kệ hàng,…

Thông tin liên hệ