[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN QUANG LƯƠNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn thiết kế kỹ thuật giải pháp tích hợp cho các hệ thống an ninh (Camera, báo cháy…).

Thông tin liên hệ