Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TASON KING

Chức vụ

Phó Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Nhà máy sàn lưới thép chịu lực và nhà máy mạ kẽm nhúng nóng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Đường số 25D, KCN. Nhơn Trạch II, T. Đồng Nai.

Điện thoại : (84-251) 3521 321

Fax : (84-251) 3521 181

Email : kingsgrating@yahoo.com.vn

Website : www.kinggrating.vn