[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CAO QUỐC VIỆT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận vận chuyển và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, đại lý thủ tục hải quan và đại lý bảo hiểm.