[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

In ấn. Quảng cáo.