[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ LÊ MINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Lập trình máy tính. Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính, gồm: dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống,…

Thông tin liên hệ