[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM THANH TÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh bất động sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 282, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3843 6818 / 5236

Fax : (84-28) 3843 6817

Email :

Website :