[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NGỌC LONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương.

Thông tin liên hệ