[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TRỌNG HIẾU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán máy móc, thiết bị công nông nghiệp, máy phát điện, phụ tùng máy móc.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 12, Đường Tôn Đản, P. 13, Q. 4, TP.HCM

Điện thoại : (84-28 ) 3941 2441 / 2431

Fax : (84-28 ) 3941 2428

Email : info@satake.vn

Website : www.satake.vn