[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG PHƯƠNG DUY

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu. Sản xuất giường, tủ, bàn , ghế. Đại lý, môi giới, đấu giá,…

Thông tin liên hệ