[vccitranslate]

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ ITL

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN TRIỆU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK, dịch vụ khai thuế hải quan, dịch vụ vận chuyển, đại lý ký gửi hàng hoá, dịch vụ thương mại.