Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán, chế biến nông sản.

Thông tin liên hệ