[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ KHÁNH TRANG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ điện toán đám mây: Sao lưu trực tuyến EXA Backup và phần mềm bảo mật Sophos & trueCloud server (máy chủ trên mây).

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 36, Đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3811 9162

Fax : (84-28) 3811 9163

Email : info@exa.vn ; hanlb@exa.vn

Website : www.exa.vn