[vccitranslate]

CTY TNHH DV VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ UTS – SÀI GÒN VẠN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Đóng gói vận chuyển.

Thông tin liên hệ