[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NGỌC TÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận đường biển và hàng không, vận tải nội địa, nhà kho và phân phối, môi giới hải quan, đại lý tàu biển, giao nhận toàn cầu.

Thông tin liên hệ