[vccitranslate]

CTY TNHH DV GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ TM CÔNG THÀNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM THỊ TUYẾT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải – giao nhận

Thông tin liên hệ