[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM ANH TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Đại lý hãng tàu, dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường biển,…

Thông tin liên hệ