[vccitranslate]

CTY TNHH ĐT & TM HƯNG THỊNH AN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ QUANG HÒA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Khai thác khoáng sản, sản xuất chế biến than. Khai thác sản xuất và buôn bán gỗ. Xuất nhập khẩu cao su.