[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ LÊ ANH DŨNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ vận tải và các hoạt động liên quan đến vận tải, môi giới hàng hải, môi giới thương mại.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 42/37, Đường Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3826 8083

Fax : (84-28) 3826 8085

Email : robin@cisservices.vn

Website : www.cisservices.vn