[vccitranslate]

CTY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ÁNH SÁNG SÀI GÒN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUÝ TRÌNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn thiết kế thi công công trình quảng cáo. Trang trí nội ngoại thất. Lắp đặt màn hình led indoor, outdoor. Cung cấp bán buôn bán lẻ các vật tư ngành quảng cáo.

Thông tin liên hệ