Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ GIA NHÂM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các sản phẩm cơ khí.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 171, Tổ 4, Ấp 5, X. An Phước, H. Long Thành, T. Đồng Nai.

Điện thoại : (84-9) 7967 8171

Fax : (84-251) 3845 021

Email : legianham@gmail.com

Website :