[vccitranslate]

CTY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TÂN AN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐỨC THANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất chế biến nhân hạt điều, hàng nông sản thực phẩm xuất khẩu, xuất nhập ủy thác hạt điều thô, nhân điều xuất khẩu.