[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH BÍCH HỢP

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất vật liệu xây dựng: tôn, thép, gạch men,…

Thông tin liên hệ