[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN ĐẶNG HỒNG KIM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Kiểm soát côn trùng hại.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 401A, Đường Dương Quảng Hàm, P. 7, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3984 4874

Fax : (84-28) 3984 6390

Email : sales@biocare.vn

Website : www.biocare.vn