[vccitranslate]

CTY LUẬT TNHH CTY LUẬT HỢP DANH SÀI GÒN VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ VĂN DŨNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tố tụng, bào chữa, các dịch vụ pháp lý. Dịch thuật.