[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ QUANG PHONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể thao vui chơi giải trí, quà lưu niệm.

Thông tin liên hệ