[vccitranslate]

CTY INDOCHINA CAPITAL ADVISORS LIMITED – VPĐD TẠI TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PETER R.RYDER

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Tài chính, địa ốc, resort khách sạn.