[vccitranslate]

CTY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM PHÚ QUỐC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định pháp luật với các hình thức: phát hành trái phiếu, vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng, tiếp nhận các nguồn tài trợ, nhận ủy thác các nguồn vốn.

Thông tin liên hệ