[vccitranslate]

CTCP XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ PACKSIMEX

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, gia công bao bì, hàng may mặc, đồ gỗ, giày dép, đồ điện gia dụng, bóng đèn.

Thông tin liên hệ