[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LƯU VĂN SƠN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu hàng nông sản, lâm sản, thực phẩm chế biến, lương thực.

Thông tin liên hệ