[vccitranslate]

CTCP XNK HÀNG TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ VĂN CÀNH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, nội thất và hải sản. Xuất nhập khẩu. Bất động sản.

Thông tin liên hệ