[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN THỊ MỸ HƯƠNG

Chức vụ

Giám đốc quản lý

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, xuất khẩu giày dép. Dịch vụ, thương mại. Bất động sản. Đầu tư tài chính.

Thông tin liên hệ