[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CAO SƠN HẢI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành hàng hải.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 43/10, Đường Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3826 6064

Fax : (84-28) 3826 6067

Email : marimex@hcm.vnn.vn

Website :