CTCP XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT VUÔNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ BẢO SƠN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động thiết kế chuyên dụng, chi tiết: hoạt động trang trí nội thất, thiết kế tạo mẫu, thiết kế quảng cảo, hoàn thiện công trình xây dựng.