[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN XUÂN CHÂU

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản đông lạnh.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 208, Đường Nguyễn Duy, P. 9, Q. 8, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3855 0054

Fax : (84-28) 3859 7879

Email : info@vietlongsaigon.com.vn

Website : www.vietlongsaigon.com.vn