[vccitranslate]

CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC TẾ (ICC)

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ DUY KHÔI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp; tư vấn quản lý dự án; tư vấn đấu thầu.

Thông tin liên hệ