[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH KHẮC NHU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và chế biến các sản phẩm từ trái dừa. Xuất khẩu các sản phẩm: than hoạt tính, xơ dừa… Nhập khẩu các thiết bị máy móc, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến.