[vccitranslate]

CTCP TỔNG CTY TM KỸ THUẬT & ĐẦU TƯ PETEC

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Xuất khẩu nông sản và phân phối xăng dầu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 194, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3930 3633

Fax : (84-28) 3930 5686

Email : petectonghop@hcm.vnn.vn

Website : www.petec.com.vn