[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI THẾ KÍCH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất hàng may mặc các loại, vải không dệt, bao bì nhựa, in, thêu, đồ bảo hộ lao động chống độc đặc biệt.

Thông tin liên hệ