[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG MINH SƠN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh cho thuê nhà kho.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 4, Đường Phan Thúc Duyện, P. 4, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3842 8669

Fax : (84-28) 3842 6743

Email : sontruonghung56@yahoo.com

Website :