[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh rượu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 7, Đường Hoa Lan, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3517 0666

Fax : (84-28) 3517 0777

Email : huunghi@hcm.vnn.vn

Website : www.iscvietnam.com